โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level Up Your Classroom)

580 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level Up Your Classroom)

         สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level Up Your Classroom) ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ :http://thailandpod.org/traini…/2020/gamification/course.html  เเละลงทะเบียนได้ที่ :https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdMQN4ICErS0MpcQ…/viewform…