ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13

164 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ird.rmutto.ac.th/ สอบถามโทร. 038-358201 ต่อ 8508-8510