สวทช. ขอเชิญเกษตรกร ร่วมอบรมหลักสูตรฉลาดคิด ปลูก และขาย มะเขือเทศคุณภาพ

248 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สวทช. ขอเชิญเกษตรกร ร่วมอบรมหลักสูตรฉลาดคิด ปลูก และขาย มะเขือเทศคุณภาพ

                   ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ” วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 (2 วัน) เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี เพื่อให้เกษตรกรรู้และเข้าใจในการผลิตมะเขือเทศผลสดภายใต้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ พร้อมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและหลักวิชาการร่วมกับการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดการผลิตมะเขือเทศผลสด ที่มีคุณภาพ รวมถึงเข้าใจและตระหนักเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณความต้องการของตลาด ตลอดจนห่วงโซ่การตลาดของสินค้าภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ ด่วน! รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายอบรม 3,500 บาท/คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://bit.ly/2uaLcHO ตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2564 7000 ต่อ 1742
                  สถาบันวิจัยเเละพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”  ตามข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น