ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

289 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น
                    ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน/นักศึกษา จัดส่งนวัตกรรมด้านพลังงานและสอ่งแวดล้อมชุมชน ประกวดใน"งานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงาานเพื่อท้องถิ่น"


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
               - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น