ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ปขมท.

18 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ปขมท.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรประเภทข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ปขมท. ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริหารระดับกลางที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและผู้เข้าร่วมงานได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน  

ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.council-uast.com คลิกที่ “คลิกที่ระบบการลงทะเบียนการประชุมออนไลน์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวราเทพ รัตนวรรณี โทรศัพท์ 09 6352 6616 หรือ คุณสวัสดิ์ สัตพรพันธ์ โทรศัพท์ 0 2727 3506-7 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้