ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย

899 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://ti01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj/index  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 092 260 0439 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้