ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15

9 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “BCG Model กับการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง:โอกาสและความท้าทาย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กร ชุมชนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pkruconf.pkru.ac.th และส่งบทความผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้