ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

123 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบบ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครได้เข้าใจแนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย และแบบสอบถามเพื่อการขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามบทบาทได้อย่างเคร่งครัด  

ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง https://forms.gle/SAFeCg3TzoJfSAVn9 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย , นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี และนางภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10800, 10890 หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำนักงาน 08 6440 2639

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้