ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1

56 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ และนักวิชาการ  ส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) (HATYAI ACADEMIC JOURNAL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation Index: TCI) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารดังกล่าว ผ่านทาง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/issue/archive ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/index หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7420-0347

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้