ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน PacRim Leadership Forum หัวข้อ Decoding The Great and Enduring: Wisdom from 30 Leaders

24 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน PacRim Leadership Forum หัวข้อ Decoding The Great and Enduring: Wisdom from 30 Leaders

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรหรือระดับเทียบเท่าในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน PacRim Leadership Forum หัวข้อ Decoding The Great and Enduring: Wisdom from 30 Leaders ผ่านระบบ Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  จัดโดยบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมถอดรหัสเคล็ดลับความสำเร็จจาก 30 ผู้นำแห่งยุค 

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนตามเอกสารแนบ โดยสำรองที่นั่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณชรินทร์ โทร. 081 268 3674 หรือ charinrat_t@pacrimgroup.com

รายละเอียดดังเอกสารแนบ