ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการ

38 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd International Conference on Integrative Medicine 2022) ในหัวข้อเรื่อง “Integrative Medicine : Trusted Care” ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ในด้านการบูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือกและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่สนใจส่งบทความ สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์งานประชุมที่ http://icim2022.mfu.ac.th/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ icim2022@mfu.ac.th รายละเอียดดังแนบ https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/อว_7717_ว461.pdf?v=202012190947