สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์

39 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงศ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยและวารสารนานาชาติ