ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบโครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

25 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบโครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบโครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเล่มเต็มของโครงการฯ ได้ที่ เมนูผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย