สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม

39 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากเครือข่าย "ประชาชื่น" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีมาก