โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ

34 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบเครื่องมือที่หลากหลายด้วยการใช้ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) แทนการสอนในชั้นเรียนปกติ เพื่อให้ผู้สอนปรับกระบวนการสอนที่เน้น Effective Teaching มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นพลวัตรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.org/ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 500 บาท และบุคคลทั่วไปจำนวน 800 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น หรือจนกว่าเต็มจำนวนผู้เข้าอบรม รายละเอียดดังแนบ