ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

108 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเล่ม Proceedings ย้อนหลัง และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Expo and Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/อว0407_ว6835.pdf?v=202012190947