สกว. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

1242 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สกว. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สกว. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ได้กำหนดแผนงานวิจัยที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูงเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ
2. แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย
4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming
5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน)รวมทั้ง ยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
6. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ในระบบ NRIIS และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ วันนี้ - 5 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 16.00 น.) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของโครงการก่อนการนำส่งไปยังแหล่งทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11536
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวพีรดา พงษ์ทอง หรือ นายสรานันต์ สงวนสัตย์ โทร 5280-4

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้