ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022

11 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022

 เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022
พิเศษสำหรับ
• นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ
• อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร
มาร่วมเรียนรู้:
• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
• การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
• การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอาหารหมักดองพื้นถิ่น
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก Street Food
สู่ผู้บริโภคในยุค New Normal
(red flag)อบรมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
(thumbtack)ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง
ตั้งแต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2565
https://forms.gle/Qn78mbSFvRFS6sSi9
สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)