ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

422 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทประจำปี 2564 ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานด้านความยั่งยืนและเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ อาคารวุฒิชัย กปิลกาญจน์ และอาคารนิวัติ เรืองพานิช คณะศิลปศาสร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเปิดรับผลงานด้านความยั่งยืนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอและจัดแสดงในงานกำหนดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 โดยท่านสามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานผ่าน Link http://forms.gle/xJVFKKftKeV8OUGA หรือ QR Code ด้านท้ายเอกสาร หรือเข้าสู่หน้า web Sun Thailand http://sunthailand.net/th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมท่านละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เอกสารแนบ