มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนานวัตกรรมการวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)""

85 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนานวัตกรรมการวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)""

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2564 นักวิจัยสวนดุสิตขึ้นเวทีเสวนานวัตกรรมการวิจัย ในประเด็นไอเดียในการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และจุดเด่นของนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ผลงาน 1) ผลิตภัณฑ์ผงไข่มุกกึ่งสำเร็จรูปเสริมซี-ไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า โดย ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์ และคณะ 2) ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มกลิ่นเมลอนเสริมไลโคปีนเบต้ากลูแคนคอมเพล็กซ์ โดย ดร.วีระชน ภูหินกอง และคณะ 3) ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมคลอโรฟิลด์จากสาหร่ายสไปรูลิน่า โดย ผศ.อมรรัตน์ สีสุกอง และคณะ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ