ขอเชิญ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา การท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021)

44 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา การท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021)

ขอเชิญ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา การท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021) วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Lotus 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การเสวนาครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนาด้วย ในเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวจากประวัติศาสตร์พื้นถิ่น”
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : https://www.thailandresearchexpo2021.com/
และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก https://www.facebook.com/CoordinatorOfTourismAndCreativeEconomy