Food Innopolis Social Enterprise Hackathon - ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise

67 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Food Innopolis Social Enterprise Hackathon - ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise

   เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (PSUSP) และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร (FIRIn) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เข้าร่วมกิจกรรม "Food Innopolis Social Enterprise Hackathon - ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม" โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สู่ความยั่งยืนของสังคม

   ร่วมเรียนรู้

ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Enterprise
เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร และลงมือปฏิบัติจริง
การสร้างทีมนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
   สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้

ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise และถ้ามีการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาร สงขลา และสตูล) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
   กำหนดการโครงการ

เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 พ.ย. 64
ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ : 1 ธ.ค. 64
พัฒนาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหารเพื่อสังคม และลงมือปฏิบัติจริง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 14 - 15 ธ.ค. 64
   เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

   ร่วมสร้างสรรค์สุดยอดแนวคิดธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม สมัครเลย -->

   http://forms.gle/CsHpfosKtdNkvHaU7

   สอบถามเพิ่มเติม Facebook Page : Padthai by Food Innopolis

   ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

   091-7135433 (กรองจิตร สมใส)