ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และคณะ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

46 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และคณะ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และคณะ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ ถุงมือกันไฟฟ้าจากยางธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอะลูมินา เลขที่อนุสิทธิบัตร 18386 

     จุดเด่นของการประดิษฐ์ถุงมือกันไฟฟ้าผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และมีการเติมอนุภาคนาโนอะลูมินา (Nano-Alumina) มีคุณสมบัตการเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้ามากขึ้น สามารถต้านแรงดึงและยืดหยุ่น ไม่ขาดง่าย มีขนาดและความหนาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ถุงมือกันไฟฟ้าจากธรรมชาติช่วยส่งเสริมการใช้ยางพาราของไทย ช่วยลดต้นทุนการผลิตถุงมือกันไฟฟ้าเมื่อเทียบกับการใช้ยางสังเคราะห์

     สนใจรับคำปรึกษาหรือขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดต่อ คุณณปภร เจี้ยวเห้ง โทร. 02 2445280-4 , http://www.research.dusit.ac.th, http://www.facebook.com/RDISuandusit

    อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิหน่วย RIMU โทร.02 2445285 หรือ e-mail : raudusit.v2@gmail.com