สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุลและคณะ

29 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุลและคณะ

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุลและคณะ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรชื่อ กรรมวิธีการผลิตภาชนะจากฟางข้าว เลขที่อนุสิทธิบัตร 18177 

     จุดเด่นของการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตภาชนะจากฟางข้าวนี้ เพื่อผลิตภาชนะจากฟางข้าวซึ่งเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยภาชนะจากฟางข้าวต้องสะอาดแข็งแรง ต้านทานการซึมผ่านของน้ำและน้ำมันได้ สามารถนำไปใช้เป็นภาชนะอาหารได้ กรรมวิธีการผลิตนี้ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นานเหมาะกับผู้ผลิตรายย่อยหรือระดับชุมชนที่ผลิตในระบบไม่ต่อเนื่อง

     สนใจรับคำปรึกษาหรือขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดต่อ คุณณปภร เจี้ยวเห้ง โทร. 02-2445280-4 

     http://www.research.dusit.ac.th

     http://www.facebook.com/RDISuandusit

     อนุสิทธิบัตรอนุญาตใช้สิทธิ หน่วย RIMU โทร. 02-2445285 หรือ email : raudusit.v2@gmail.com