การบรรยายพิเศษ "การพัฒนาลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้"

39 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบรรยายพิเศษ "การพัฒนาลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้"

     ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "การพัฒนาลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้" โดย คุณดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91648502077?pwd=TnphSGNzdWVFUFVlRG1BM1NFaDlCQT09