สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยปี 2564 4 หลักสูตร

30 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยปี 2564 4 หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2564 โดยทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON-LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ดังเอกสารแนบ) ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" หรือ "www.rpa.or.th"