มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๕

545 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๕

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชการที่ ๗ ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครอบ ๑๑๗ ปี เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการนำเสนอแบบออนไลน์
     โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (หรือจนกว่าจะครบ ๘๐ บทความ) หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนิตยา ต้นสาย นางสาวณัฐฐานี ดีขื่อ เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๑๐๘๐๒ และเบอร์โทรศัพท์มือถือสำนักงาน ๐๘ ๖๔๔๐ ๒๖๓๙