มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีจัดประชุมวิชาการฯ

1165 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีจัดประชุมวิชาการฯ

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (RMUTCON 2022) ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นาเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”(RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ online และ onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความเข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการ และการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.rmutcon.org หรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4681 - 5 E-mail : ird@rmutt.ac.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้