ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021)

67 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021)

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2564(IP Fair 2021) ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2564 ในรูปแบบจำลองสภาพแวดล้อมจริง (Virtual Event)ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นการสร้างช่องทางใหม่ๆให้แก่สินค้าและบริการของไทย

โดยสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตามคิวอาร์โค้ดท้ายกำหนดการสัมนา และสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021)ได้ที่ www.thailandipfair.com