ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย(ONLINE)รุ่นที่ 1 และ สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่(ONLINE)รุ่นที่ 1

17 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย(ONLINE)รุ่นที่ 1 และ สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่(ONLINE)รุ่นที่ 1

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดอบรมในรูปแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM รายละเอียดโครงการดังนี้
1.หลักสูตร"การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย(ONLINE)"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2564 (7 วัน) ค่าลงทะเบียน 13,500 บาท หมดเขตรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
2.หลักสูตร"สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่(ONLINE)"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท หมดเขตรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 20 พฤศจิกายร 2564

โดยสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสำนักสิริพัฒนา และลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.training.nida.ac.th

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารฝึกอบรม โทร 082 790 1952,02 727 3231,02 727 3213-14 E-mail:trainingnid@gmail.com หรือ Line@:trainingnida และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ E-mail:acc-siripattana@hotmail.com