ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

110 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีที่ 29
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แนวคิดที่ผสมกับประสบการณ์ตรงหรือความคิดเห็นของผู้เขียน และกิจกรรมบริการแก่ชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงกำหนดนำวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ.2565

สามารถสมัครและSubmit บทความได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประภาพรณ์ ขันชัย(ผู้จัดการวารสาร) โทร. 043 009 007 ต่อ 44534
อีเมลล์ prapaprn@kku.ac.th