ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ แนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

79 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ แนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สกสว. ขอเรียนเชิญนักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ แนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-15.00 น.

ประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของสกสว. และเว็บไซต์
◾️ Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation
◾️ Website : https://www.tsrievent.com

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่ https://www.tsrievent.com

อย่าลืม !!!! ลงทะเบียนกันนะคะ