ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ"

82 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ"

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ"

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ด้านการเกษตร อาหาร และสุขภาพ ของอาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษา และเกิดความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เป็นต้น

ขยายเวลารับบทคัดย่อตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูลายละเอียดและลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://conference.mju.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)