ประกาศการขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

87 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศการขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

     ประกาศการขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

ขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการฯ จากวันนี้ เวลา 18.00 น.
    ไปเป็น >> วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
02-5791370-9 ต่อ 607, 611, 612 หรือ 617  หรือ 065-3499372 และ 065-3499382
ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ