ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resources International Conference

81 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resources International Conference

 ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resources International Conference

มหาวิทยามหิดลจัดการประชุมนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resources International Conference ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอผลงาน 

โดยลายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/enric/