สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Design Thinking (เชิงพาณิชย์)”

93 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Design Thinking (เชิงพาณิชย์)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Design Thinking (เชิงพาณิชย์)”

วิทยากร คุณบุลวิชช์ ช่วยชูวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Design (Co-Founder บริษัท EXPLORIT LTD.,PART.)

วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 และวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564

เวลา 8.30 น - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

(businessman) เหมาะสม กับอาจารย์/นักวิจัยที่ต้องการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ (เชิงพาณิชย์)

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ https://forms.gle/uHf724VpBmn5R8Ys7

(hand)ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564