สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่ประสงค์ขอสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

195 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่ประสงค์ขอสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

     สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่ประสงค์ขอสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

      โครงการ IP Clearance : การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจก่อนการดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา บุคลากรมีทักษะในการสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา และตอบโจทย์การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

      ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Team

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

    ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/JPK6SdLoCAfsWssU9
ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 29 สิงหาคม 2564

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 022445280-4 ติดต่อ ณปภร เจี้ยวเห้ง หรือ Line: https://line.me/ti/p/NL4ryHPYuk


สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่

 ความสำคัญของการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 การสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา