อบรมแบบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Thai Education System Supporting Staff)

124 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมแบบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Thai Education System Supporting Staff)

          สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Thai Education System Supporting Staff)
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/Bd5dC5iVFw4h7Nir5