ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า และคณะ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

63 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า และคณะ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า และคณะ
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อ แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อน เลขที่อนุสิทธิบัตร
ไลโคปีนจากพืช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17557

 จุดเด่นของการประดิษฐ์
แป้งเค้กที่มีการเติมอนุภาคกักเก็บสารอาหารของสารไลโคปืนที่ทำการสังเคราะห์ในระดับโมเลกุล ผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้จะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์สูงกว่าแป้งที่มีการเติมไลโคปืนจากผลไม้และผักถึง 3 เท่า นอกจากนั้นแป้งที่ได้ยังสามารถละลายน้ำได้และมีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม

อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : raudusit.v2@gmail.com

https://www.research.dusit.ac.th
https://www.facebook.com/RDISuandusit