โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote และ Mendeley

           มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้การสนับสนุนด้านการทำวิจัยให้กับบุคลากรทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยโดยได้จัดเตรียมโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสนับสนุนการจัดการทางด้านบรรณานุกรม และจัดเตรียมแหล่งให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 
 
EndNote
 
 

 
          EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด ฯลฯ โปรแกรม EndNote สามารถที่จะทำการ Import รายการอ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ฐานข้อมูลของ EndNote ได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Endnote    :   Download

                              
 
 
 Mendeley
 
 
 
 
          โปรแกรม Mendeley เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบริหารจัดการบรรณานุกรมทั้งของหนังสือ และสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดทําบรรณานุกรมแบบอัตโนมัติรวมทั้งการอ้างอิง ให้กับเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ หรือช่วยในการจัดทําบรรณานุกรมตามสไตล์ต่างๆ อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้นักวิจัย นักวิชาการ และอื่นๆ เก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือ งานวิจัยต่างๆ ที่ได้ศึกษาเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง และสร้างบรรณานุกรมได้ต่อไป โดยโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ฟรีแบบจำกัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไว้ที่ 2GB หากต้องการมากกว่านี้จะมีค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้ใช้
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Mendeley    :  Download  
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Mendeley    :  Download
  
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้