โครงการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย


แนวทางส่งเสริมงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในการเขียนและวิจัยตำราและหนังสือ
ผ่านโครงการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัย

ซึ่งมีแนวปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้

1. ผู้เขียนจัดทำบันทึกข้อความแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งส่งเอกสาร/ผลงานทางวิชาการที่ต้องการประเมิน เข้ามายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ (จำนวน 12,000 บาท สำหรับการส่งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ท่าน และจำนวน 18,000 บาท สำหรับการส่งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน)

3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในฐานข้อมูล กพอ. เพื่อทำการประเมินผลงานทางวิชาการ

4. จัดส่งผลงานของผู้เขียนและแบบประเมินไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการประเมิน (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน)

5. เมื่อได้รับเอกสารและผลการประเมินกลับคืน เจ้าหน้าที่จะทำการสรุปประเด็นการปรับแก้ไข และทำบันทึกข้อมูลชี้แจงแนวทางการปรับแก้ไขให้ผู้เขียนทราบ

6. ผู้เขียนทำการแก้ไขและปรับการเขียนตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และทรงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจรูปแบบต่อไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      บันทึกข้อความ-ขอเข้าร่วมโครงการ

      -  ประกาศอัตราค่าให้บริการ RSU 2561

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้