เครือข่ายวารสารวิชาการ

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
Aim & Scope  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย
Aim & Scope เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย สาขาสังคมศาสตร์ทางด้านอาหารในสาขาคหกรรรมศาสตร์ การผลิตอาหารและการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ธุรกิจบริการอาหาร ศาสตร์การบริโภคอาหาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย

Aim & Scope  เพื่อเผยแพร่ผลงานสาขาวิชาปฐมวัย และสาขาการศึกษา

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
Aim & Scope  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และหรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เกี่ยวข้อง

วารสารการจัดการปกครองสาธารณะ
Aim & Scope เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Aim & Scope  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กาภาพและชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้