จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์
          ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรม.doc
          ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรม.pdf
5. human 1 บันทึกข้อความ
6. human 2 แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. human 3 เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
8. human 3 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย สำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
9. human 4 เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย สำหรับเด็กอายุ 13-17 ปี
10. human 5 เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
11.  human 6 เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย สำหรับผู้ปกครองที่มีผู้อยู่ในปกครองอายุต่ำกว่า 7 ปี
12. human 7 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
13. human 8 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองอายุ 13-17 ปี
14. human 9 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครองและเด็กอายุ 7-12 ปี
15. human 10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครองที่มีผู้อยู่ในปกครองอายุต่ำกว่า 7 ปี
16. human 11 เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย สำหรับการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม
17. human 12 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย กรณีผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะอนุกรรมการฯ

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้