จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

รอบการเปิดรับเอกสาร เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   

1. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์
   - ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรม.doc 
   - ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริยธรรม.pdf 
5. บันทึกข้อความ 
6. human_1 แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

7. human_2 เอกสารข้อมูลสำหรับอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย
    - human_2.1 กรณีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ทดลอง 

    - human_2.2 กรณีเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

8. human_3 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
9. human_4 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย กรณีผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะอนุกรรมการฯ 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้