แบบฟอร์มด้านการเงิน (กองทุนวิจัยฯ)

          - หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน (word)           

          - หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน (pdf)                                                                                                                                                                                                                                         
          - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560

          - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

          - แบบเสนอพิจารณาขออนุมัติเงินโครงการ (เงินทุนสวพ.)

          - แบบเสนอขอเบิกเงินโครงการ (เงินทุนสวพ.)

          - แบบเสนอพิจารณาขออนุมัติเงินโครงการ (งบรายได้)

          - แบบเสนอขอเบิกเงินโครงการ (งบรายได้)

          - แบบเสนอขออนุมัติเงินโครงการแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง 67

          - แบบเสนอขอเบิกเงินโครงการแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง 67

          - ใบสำคัญรับเงิน

          - ใบรับรองแทนใบเสร็จ

          - กค.02 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย     

          - กค.08 ใบตรวจรับ

          - กค.09 ใบเบิกวัสดุ

          - กค.10 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย

          - ชุดรายงานการเดินทาง

          - แบบฟอร์มยืม-คืนเงิน 67

          - หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ

          - ใบเสนอราคา

          แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

          แบบเสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้