ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านการวิจัย
  
ปรัชญา         มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ ประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์        มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

                   1. พัฒนาระบบการบริหารวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สามารถช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศ   ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

                   2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

                   3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมโครงสร้างองค์การ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 

 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้