ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

968 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

         ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2567 มื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้น  ในการนี้จึงได้กำหนดให้มีการจัดเวทีเพื่อแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตาม SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2567 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/4fri6PjfzGKCF1SN7   

ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.

**รับจำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 80 ท่านเท่านั้น


        สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตาม SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567   โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และแสดงความคิดเห็นผ่านลิงก์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเผยแพร่ในไลน์กลุ่มคณะที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
        ---------------------------------

โปรแกรมไลน์ Open Chat ภายใต้กลุ่ม SDU Researchers

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตาม SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564-2567 ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. โดยท่านสามารถเข้ารับร่าง แผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตาม SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2564-2567 และลิ้งค์แสดงความคิดเห็นได้ผ่านโปรแกรมไลน์ Open Chat ภายใต้กลุ่ม SDU Researchers

1) กดลิ้งค์ https://line.me/ti/g2/m3cc92Qz8LmHAUesFm6Ldg เพื่อเข้าระบบ

2) กดปุ่มเข้าร่วมกลุ่มสนทนา

3) ระบุสังกัดหน่วยงานของท่าน แล้วกดปุ่มต่อไป

4) ตั้งชื่อผู้ใช้โดยระบุ ชื่อจริง- ตัวย่อหน่วยงาน

5) รอการตรวจสอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าร่วมรับข่าวสารด้านการวิจัยและนวัตกรรม