มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

121 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร RDI

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

           สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมชมนวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563