ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562

260 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562

       สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในสังกัดของท่าน แจ้งนักศึกษาเข้าประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านทาง http://eassessment.dusit.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 พฤษภาคม 2563 โดยขอความอนุเคราะห์ประเมิน ให้ครบทุกวิชาที่นักศึกษาลง ทะเบียนไว้