ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรอบแรก

121 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรอบแรก

      True Lab Research Fund 2020 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรอบแรก โดยมีลักษณะโครงการสอดคล้องหรือเป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทรู ซีพีและบริษัทในเครือ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท/โครงการ ภายใน 6-12 เดือน ซึ่งมีขอบเขตหัวข้อวิจัยและพัฒนา ดังนี้

      1. 5G and IoT Solution (Smart agriculture, transportation, health, security, environment)
      2. Software/Mobile app (Agriculture management, Game (E-sport), Waste to carbon)        
      3. Innovation for student lifestyle (Smart education, community building)
      4.  Robotic & AI (Indoor/Outdoor navigator, AI for robotic optimization)
      5. Network ecosystem (Quality & coverage improvement, 5G network)

         ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางออนไลน์ที่  https://truelab.info/true-lab-research-fund-2020/ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ทำบันทึกข้อความแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5280-4 หรือ Id line: warin_chom