นายสรนันต์ สงวนสัตย์

272 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายสรนันต์ สงวนสัตย์

 

ชื่อ – สกุล

:         นายสรนันต์ สงวนสัตย์

ตำแหน่ง 

:        เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445285

อีเมล 

:         antsza_33@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี